Razlozi pojave stenica u jesen

Razlozi pojave stenica u jesen

Razlozi pojave stenica u jesen

Zbog najezde stenica ove ogodine, u ovom tekstu ćemo se, nakon opštih karakteristika, osvrnuti na njihovu pojavu i kontrolu prisutnosti ovih insekata.

Stenice (lat. Heteroptera) su krilati insekti, pripadaju redu riličara (lat. Hemiptera).

Morfološke osobine ovih insekata su:

  • spljošteno telo (trbušno-leđno), u obliku štita zbog karakterističnog položaja krila;
  • usni aparat u vidu rilice podešen za sisanje koja se aktivira samo prilikom ishrane, dok je u miru položena na grudima.
  • kopnene vrste imaju smrdljive žlezde koje se kod odraslih nalaze na grudnom regionu između drugog i trećeg para nogu i izlučuju sekter neprijatnog mirisa koji ih štiti od predatora;
  • krila su karakteristična. Jedan deo prednjeg para krila je hitiniziranm a drugi membranozan. Krila nekih vrsta mogu da budu i redukovana (vatrena stenica, rodovi Gerris, Cimex)
  • između polukrilaca nalazi se hitinski štit (scutellum)

Biologija

Stenice su prilagođene na različita staništa i načine života. Tako se mogu naći na kopnu, zemlji, biljkama, u vodi. Zadnje noge vodenih vrsta prilagođene su za plivanje veslanjem, a prednje za hvatanje plena. Kod kopnenih vrsta, sva tri para nogu prilagođena za hodanje.

Zbog raznovrznih staništa, stenice su se prilagodile i različitim vrstama ishrane:

  • biljnim sokovima
  • grabljivice
  • ektoparaziti čoveka, sisara, ptica i životinja koje žive u vodi.

Larveni stadijumi su slični odraslim jedinkama. Između larvenih stadijuma, kojih uobičajeno ima pet, dolazi do presvlačenja za vreme koga rastu. Razmnožavaju se u letnjem periodu ili iz jaja koja su uspela da prezime na skrovitim mestima ili nakon prezimljavanja. Prilikom ciklusa razvoja one često migriraju na različita mesta i velike udaljenosti kako bi pronašle najpovoljnije mesto za razmnožavanje i ishranu.

Najznačajnije familije su:

Smrdibube (lat. Pentatomidae) su najobimnija familija većinom biljnih stenica, a najpoznatije vrste su:

 

U ovom tekstu ćemo se bazirati na ovu familiju stenica. Pored njih postoje još i:

Kućne stenice (Cimicidae) paraziti koji se hrane krvlju sisara i ptica :

 

Vatrene stenice (Pyrrhocoridae) sa najpoznatijom vrstom:

Sve ove vrste žive u Evropi i nanose štetu biljkama. Za ljude i životinje, nisu opasne. U nedostatku hrane, s jeseni, one su prinuđene da traže sklonište. U godinama kao što je bila ova (povoljni klimatski uslovi, dovoljno hrane), i reprodukcija je bila intenzivnija, pa se i njihova populacija znatno uvećala. Postoje podaci da se ove stenice pojavljuju intezvno s jeseni jednu do dve godine, a već treće godine im broj drastično opadne (Konjević, Biologija i ekologija razvitka žitnih stenica na teritoriji Vojvodine).

U potrazi za skloništem one migriraju prelazeći velika rastojanja kako bi pronašle odgovarajuće mesto za ishranu, razmnožavanje i opstanak. Posle prezimljavanja one traže polja zasejana žitom, odnosno drugim biljem, u zavisnosti od vrste kako bi nastavile svoj razvoj. Migracija se odvija pri blagom, mirnom i toplom vremenu. Letnje migracije počinju polovinom jula, a najintenzivnije su jesenje sredinom septembra i početkom oktobra kada one traže najpovoljnija mesta za hibernaciju.

U zatvorene prostore (kuće, skladišta, proizvodne pogone i sl.) one ulaze s polja kroz otvorene i mrežom nezaštićene prozore i vrata. Takođe ulaze kroz razne pukotine, mogu se uneti u zatvorene prostore na odeći, stvarima, robi…

U zatvorenim prostorima često se okupljaju na toplijim zidovima (sunčana strana, ako je proizvodni pogon u pitanju u blizini uređaja koji odaju toplotu i sl.) i u blizini prozora i vrata tražeći izlaz.

Dezorijentisane su u zatvorenom prostoru, prilično bučne dok lete, a karakterističan je neprijatan miris koji odaju oko sebe.

U zaštiti od ovih stenica najefikasnije su fizičke metode. Zatvaranje svih pukotina, otvora oko dovodnih i odvodnih instalacija, zatvranje vrata kada se ne koriste, postavljanje zaštitinih mrežica i vazdušnih zavesa, uklanjanje buba suvim čišćenjem (metla, usisvač), korišćenje profesionalnih UV uređaja za kontrolu insekata, postavljanje zaštitnih četki ili guma na vratima koja ne prijanjaju potpuno.

Insekti koji uđu s jeseni ako pronađu sklonište mogu da prezime u pukotinama i drugim mestima i da se na proleće ponovo aktiviraju. Tada izlaze u spoljašnju sredinu gde ostaju do sledeće jeseni.

Prezimljavanje stenica u objektu ćemo sprečiti adekvatnim održavanjem građevinskog objekta (bez pukotina i nepotrebnih otvora)

Borba protiv ovih insekata je pre svega sprečavanje njihovog ulaska u objekte i uklanjanje mogućih mesta za prezimljvanje.

Hemijski tretman može dati kratkotrajne rezultate jer će s polja da ulaze iznova nove jedinke.

Najefikasnije se ulklanjaju ususavanjem i lepljivim zamkama za insekte. Hemijski tretman nije preporučljiv.

smrdibuba1

Izvor: www.svetbiljaka.com

 

X