Kontrola vektora kod sprečavanja pojave i širenja nodularnog dermatitisa

Kontrola vektora kod sprečavanja pojave i širenja nodularnog dermatitisa

Kontrola vektora kod sprečavanja pojave i širenja nodularnog dermatitisa

Nodularni drmatitis ili bolest kvrgave kože je virusno oboljenje goveda koje se manifestuje, najčešće, kao pojava kvržica, čvorića na koži životinja. Najčešće se javlja u periodima godine kada su insekti najbrojniji i najaktivniji, a to su vlažni i topli meseci (maj, jun, septembatr, oktobar).

Etiologija

Uzročnik bolesti je virus iz familije Poxviridae, a rod je Capripoxvirus (ovoj grupi virusa pripadaju i virusi boginja).
Ovaj virus je vrlo otporan i stabilan u povoljnim uslovima, pogotovo u suvim krastama, u kožnim čvorovima, gde može da opstane i do 35 dana. Osetljiv je na sunčevu svetlost i na deteržente koji sadrže rastvarače masti. U tamnim uslovima (npr. štale), može da preživi i po nekoliko meseci.
Virus na 55°C preživljava 2 sata, a na 65°C 30 minuta. Iz čvorova koji se drže na -80°C može da se oporavi i nakon 10 godina. Virus je takođe aktivan i u visoko alkalnoj ili kiseloj sredini.
Prilikom dezinfekcije, karakteristike virusa i njegova otpornost su od izuzetnog značaja. Dezinfekcija se može vršiti hemijskim putem sledećim preparatima: chloroform (20%), 1% formalin, fenol (2% 15 minuta), natrijum hipohlorit, jedinjenja joda i kvaternerna amonijumova jedinjenja.
U zareženom stadu može oboleti do 45% grla, dok je smrtnost do 10%.

Epizotiologija

Nodularni dermatitis je endemska bolest u Africi. Međutim 2006. i 2007. Bolest se raširila na Bliski istok, a 2013. u Tursku, čime je povećana šansa na širenje ove bolesti na Evropu. Trenutno je bolest prisutna u Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji i Srbiji, a prema podacima Uprave za vetrinu, Ministarstva Poljoprivrede i zaštite životne sredine nije precizirano da li je bolest prisutna i u Albaniji (zbog intenzivnog prometa goveda).

Prijemčivost

Oboljevaju sve kategorije goveda, mada su visokomlečna grla znatno osetljivija na virus nodularnog dermatitisa od npr. autohtonih rasa goveda.

Prenošenje

Bolest se mehanički prenosi insektima kao vektorima bolesti. Najznačajniji prenosioci su komarci (Culex mirificens, Aedes natrionus), muve (Stomoxys calcitrans, Biomyia faciata), a postoje podaci da i krpelji mogu biti prenosioci ove bolesti.
Direktnim kontaktom se bolest jako retko može preneti, dok vodom i hranom koja je zaražena pljuvačkom obolelih životinja se može lako preneti.

Izvori infekcije

Lezije i kraste na koži su osnovni izvor infekcije. Virus se tu može zadržati do 35 dana, a laboratorijski se nukleinska kiselina virusa može izolovati i nakon 3 meseca.
Takođe, mleko, iscedak iz oka, nosa, pljuvačka, semena tečnost su izvori virusa. DNK virusa se u semenoj tečnosti može naći i nakon 5 meseci posle infekcije. Virusi se mogu naći u plućima, slezini, limfnim čvorovima.

Dijagnoza

Inkubacioni period nije tačno utvrđen ali po nekim podacima iznosi 2-4 nedilje.
Bolest može imati akutan, subakutan i hroničan tok. Javlja se temperatatura preko 41°C koja traje oko nedelju dana. Upala sluznica očiju i nosa, pojačana salivacija, smanjena mlečnost kod mlečnih grla. Čvorovi na koži su bolni prečnika 2-5 cm, koji se javljaju po celom telu, naročito na glavi, vratu, vimenu. Čvorovi zahvataju kožu i potkožno tkivo, nakon čega se formiraju nekrotični čvorovi koji zahvataju celu debljinu kože. Lezije mogu da zahvate sluzokožu usta i digestivnog trakta, dušnika, pluća, što dovodi do pneumonije. Kasnije se javlja depresija, anoreksija, opšta slabost, uvećani limfni čvorovi, otečene noge sa edemima, otežano kretanje. Mogući su abortusi, privremeni sterilitet, a kod bikova moguć i trajni sterilitet. Oporavak je spor i najčešće nizvestan.
Dijagnoza se potvrđuje izolacijom virusa u laboratoriji.

Prevencija i kontrola

Specifična terapija ne postoji. Kontrolne mere koje se sprovode su ograničenje/zabrana kretanja živih životinja, trupova, kože i semena. Tamo gde je bolest potvrđena, sprovodi se karantin, u žarištima i zaraženim područjima izolacija i zabrana kretanja životinja, ubijanje i klanje svih bolesnih i zaraženih životinja, neškodljivo uklanjanje leševa, čišćenje i dezinfekcija predmeta i objekata, zatim kontrola vektora/dezinsekcija u objektima za držanje životinja i prevoznim sredstvima.
Profilaksa se sprovodi vakcinacijom.
Biosigurnosne mere/Kako sprečiti pojavu nodularnog dermatitisa u stadu
Imajući u vidu da bolest prenose vektori (muve, komarci, pa i krpelji), najefikasniji način je sprečavanje ovih insekata da dođu u kontakt sa životinjama. Dakle sprovođenje svih preventivnih mera u cilju sprečavanja ulaska insekata u objekte, kao i redovna dezinsekcija i dezinfekcija su ključne kod sprečavanja pojave i širenja ove bolesti.
Koji vid dezinsekcije je odgovarajući
Svrha dezinsekcije i preventivnih mera jeste da se spreči ulazak insekata u objekte u kojima se uzgaja stoka, kao i da se spreči kontakt insekata sa životinjom.
Ukoliko su životinje na ispaši i ako je otvoreni sistem držanja mogli bi se koristiit repelenti, uz propratne mere kontrole insekata (uklanjanje otpada-svih onih mesta gde se mogu izleći komarci i muve, mesta gde se zadržava voda, isušivanje bara i drugih ustajalih vodenih površina u okolini boravka i kretanja životinja, uređenje zelenih površina…).

Na ulaske u farme ili gazdinstva neophodno je postaviti dezinfekcione barijere i kontrolisati ulazak i vozila i ljudi na farmu, kao i životinja.
Kod držanja goveda u štalskom sistemu, korisno je na prozore postovati mreže protiv insekata, održavati higijenu staja na visokom nivou, ukoliko je moguće postaviti vazdušne zavese na vrata, obezbediti dobar sistem ventilacije, postaviti UV lampe koje privlače i uništavaju insekte. Postavljanjem UV uređaja za suzbijanje letećih insekata , omogućiće se konstantna dezinsekcija svih vrsta letećih insekata vektora zaraznih bolesti. Takođe, treba imati u vidu da suzbijanje insekata UV uređajima predstavlja ekološki način dezinsekcije, jer se na taj način izbegava upotreba biocidnih preparata.

UV uređaj za suzbijanje letećih insekata „Nemesis Quattro“
UV uređaj za suzbijanje letećih insekata „Nemesis Quattro“
UV uređaj za suzbijanje insekata „Titan300“ sa postavljenom vrećom za prikupljanje velikog broja ulovljenih insekata
UV uređaj za suzbijanje insekata „Titan300“ sa postavljenom vrećom za prikupljanje velikog broja ulovljenih insekata

Takođe, okolina staje se može tretirati preparatima za dezinsekciju, po uputstvima proizvođača i uz stručan nadzor. Poznavanje biologije i razvojnog ciklusa insekata u ovome ima presudan značaj jer većina preparata deluje samo na odrasle jedinke insekata, pa se dezinsekcija mora ponoviti nakon izleganja novih insekata ili se mogu koristiti sredstva za dezinsekciju koja deluju na larveni stadijum razviju insekata.
Sve ove mere kontrole insekata, ukoliko se primenjuju u kontinuitetu imale bi uticaj na sprečavanje pojave i širenje nodularnog dermatitisa.

IZVORI:

X