CEPA SERTIFIKACIJA – EN 16636

CEPA SERTIFIKACIJA – EN 16636

CEPA SERTIFIKACIJA – EN 16636

U skladu sa evropskim trendovima preduzeće „Sanus-M“ je prošlo proces sertifikacije novog standarda CEPA EN 16636, koji definiše uslove, preporuke i stručnost koje moraju da ispune firme koje se bave profesionalnom kontrolom štetočina u Evropi.

CEPA Certified logo
CEPA Certified logo

Značaj CEPA sertifikata za naše klijente

„Sanus-M“ DDD tehničari su obučeni za sprovođenje detaljnog pregleda objekta na prisustvo štetočina
„Sanus-M“ DDD tehničari su obučeni za sprovođenje detaljnog pregleda objekta na prisustvo štetočina

CEPA sertifikat garantuje visok kvalitet rada, dokazujući profesionalnu i pouzdanu uslugu, kao i visoke standarde integrisane kontrole štetočina. U oblasti profesionalne kontrole štetočina, CEPA sertifikat izdvaja odgovorne i stručne pružaoce usluga na globalnom tržištu.
CEPA sertifikovani pružaoci usluga pokazuju svoju sposobnost da zaštite bezbednost hrane, javnog zdravlja i zdravlja životinja primenjujući dobru praksu integrisane kontrole štetočina.
Dakle, ukoliko želite da budete sigurni da ste odabrali odgovarajućeg saradnika za profesionalnu kontrolu štetočina u Evropi, proverite da li firma poseduje CEPA sertifikat.
„Sanus-M“ je jedna od četiri firme koja poseduje ovaj sertifikat u Srbiji.

CEPA standard, zajedno sa drugim međunarodno prihvaćenim standardima, koje firme koje pružaju uslugu profesionalne kontrole štetočina primenjuju, dokazuje da se sve od radnih procedura, dobrih praksi poslovanja, obuke zaposlenih odvija po zahtevima pomenutih priznatih standarda i pozitivnih zakonskih propisa.

„Sanus-M“ obezbeđuje svojim klijentima kompletnu DDD dokumentaciju
„Sanus-M“ obezbeđuje svojim klijentima kompletnu DDD dokumentaciju

CEPA sertifikacijom, „Sanus-M“ pokazuje klijentima da su sve naše kolege, pružaoci usluga i obavaljanja poslova na terenu, profesionalci, svesni značaja profesionalne kontrole štetočina, adekvatno obučeni za poslove koje obavljaju. Svi poslovi su usklađeni sa pozitivnim zakonskim propisaima i procenjeni analizom rizika.
Tokom postojanja „Sanus-M“ je pružio profesionalnu kontrolu štetočina stotinama klijenata, među kojima ima najviše onih koji se bave proizvodnjom i prometom hrane.
Mi znamo šta je potrebno da efikasno zaštitite svoje procese protiv širokog spektra štetočina.
Naš izbor tehnika i odgovarajućih mera, koje primenjujemo, da bismo ograničili razvoj i kretanjeneželjenih organizama nam omogućuje da upotrebu biocida svedemo na minimum i da konstanto pratimo njihovu upotrebu.
Svi naši operativci na terenu su završili neophodne edukacije i programe obuke kako bi mogli da pruže besprekornu uslugu svim našim klijentima.
Tokom svog poslovanja „Sanus M“ je pružao obuke i treninge svakom svom zaposlenom i ta praksa se održava u kontinuitetu. Primenom CEPA standarda samo dobijamo potvrdu da je naša dosadašnja praksa edukacije za pružanje usluge integrisane kontrole štetočina bila odgovarajuća.

„Sanus-M“ edukuje svoje klijente uz pomoć DDD brošura
„Sanus-M“ edukuje svoje klijente uz pomoć DDD brošura

Zašto CEPA standard?

Svrha CEPA standarda je da obezbedi zaštitu potrošača, bezbednost hrane, javnog zdravlja, zdravlja životinja i životne sredine kroz odgovoran pristup kontroli štetočina u svim zemljama Evropske unije i zemljama članicama EFTA (Evropsko udruženje slobodne trgovine).
Ovo je prvi standard specifičan za integrisanu kontrolu štetočina.
On određuje uslove, preporuke i osnovne nadležnosti pod kojima subjekti koji pružaju usluge integrisane kontrole štetočina moraju da rade da bi zadovoljili potrebe svojih klijenata, bilo da su privatna preduzeća, javne ustanove ili šira javnost.
Standard prepoznaje ključnu ulogu koju integrisana kontrola štetočina igra u održavanju zdravlja i higijene vitalnog za sva društva, od vlasnika kuća preko prehrambene industrije ili hotelijera.
Subjekti koji se bave profesionalnom kontrolom štetočina mogu da pokažu usklađenost sa standardom, a nakon eksterne revizije od strane sertifikacionih tela, može dobiti sertifikat.

CEPA organizacija

Confederation of European Pest Management Associations (CEPA) je razvila standard koji je ratifikovan od strane Evropskog instituta za standardizaciju (CEN) 2016.
Cilj CEPA organizacije je da promoviše razumevanje integrisane kontrole štetočina kroz poboljšanje dijaloga sa političarima i liderima na evropskom nivou o pitanjima koja se tiču integrisane kontrole štetočina.

Značaj CEPA sertifikacije za pružaoce DDD usluga

Novi standardi, koji mogu da se integrišu sa postojećim (npr. ISO 9001, 14001) i da podignu standarde u pružanju usluge integrisane kontrole štetočina su uvek dobrodošli.
Što je još važnije, ova potvrda ide u prilog klijentima, jer možemo izgraditi pouzdanost i održati kvalitet i poboljšati budući razvoj kontrole štetočina kroz blisku saradnju sa regulatornim telima
Za nas je važno da možemo da pokažemo svoju profesionalnost ocenom nezavisne strane, sertifikaciong tela.
CEPA sertifikat je garancija da smo potpuno kvalifikovani da pružimo uslugu integrisane kontrole štetočina i da koristimo biocide na bezbedan način ne ugrožavajući bezbednost hrane, javnog zdravlja, zdravlja životinja ni životne sredine.

X