PROGRAMI KONTROLE ŠTETOČINA

usluge

Prisustvo štetočina u objektima prehrambene industrije može prouzrokovati poguban uticaj na bezbednost proizvoda, kao i na samu reputaciju prehrambene kuće.

Silosi i podna skladšta žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, kao objekti poseduju određene specifičnosti, koje direktno utiču na oblast kontrole štetočina.

Mlinovi predstavljaju idealno mesto za pojavu svih vrsta skladišnih insekata. Imajući u vidu biološke karakteristike skladišnih insekata i njihovo komplikovano…

Supermarketi predstavljaju idealno mesto za prisustvo glodara i insekata. U ovakvim objektima, u kojima se hrana priprema, skladišti i svakodnevno zaprima…

Hoteli po svojoj prirodi predstavljaju veoma veliki izazov u oblasti kontrole štetočina. Imajući u vidu da je u poslednjim godinama intenzitet internacionalnog turizma…

Usluge

Prisustvo letećihih insekata, prvenstveno muva, gmižućih insekata (bubašvaba) ili glodara u ugostiteljskim objektima , može imati poguban uticaj na reputaciju objekta.

Štetni insekti i glodari predstavljaju veliki problem, kako sa higijensko-epidemiološkog stanovišta, tako i sa aspekta šteta koje nanose svojim prisustvom…

Veliki broj pacijenata, posetilaca, zatim svakodnevna priprema i serviranje hrane, bolnice čine veoma zahtevnim u oblasti kontrole štetočina. Implementacija programa…

Naše dugogodišnje iskustvo u oblasti kontrole štetočina nas je naučilo, da ne postoje dva objekta koji imaju isti problem sa štetočinama. Zato svakom našem klijentu…

Kontrola štetočina u objektima u kojima se proizvodi organska hrana, zahteva kombinovanje svih preventivnih, mehaničkih i bioloških mera u cilju sprečavanja pojave…

SANUS-M PROIZVODI

SANUS-M BLOG

Suzbijanje krevetnih stenica

Suzbijanje krevetnih stenica

Krevetne stenice kroz istoriju Ostaci krevetnih stenica pronađeni su čak i u grobnicama Egipatskih mumificiranih 
faraona, što pokazuje da je veza između čoveka i stenica postojala i
ZAŠTO SU GLODARI NAJAKTIVNIJI U JESEN?

ZAŠTO SU GLODARI NAJAKTIVNIJI U JESEN?

Sa prvim hladnim danima, prirodno je da glodari traže svoje sklonište i nove izvore hrane koje više nema na otovrenim

ODLIKE RODENTICIDA KOJI SE KORISTE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

ODLIKE RODENTICIDA KOJI SE KORISTE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Kontrola glodara u objektima prehrambene industrije predstavlja zahtevnu DDD meru. Imajući u vidu da se u objektima prehrambene industrije nalazi velika količina lako dostupne i izuzetno
X